مشخصات پروژه

موضوع پروژه

“تهیه مصالح و اجرای رنگ سرد ترافیکی جهت پروژه ۷۵ متری رضویه”

کارفرما

سازمان عمران شهرداری مشهد

پیمانکار

شرکت کیمیا صنعت اسپیتمان

محل اجرا

جاده مشهد – سرخس (مهدی آباد)

سال اجرا

۱۳۹۹

 

جزئیات پروژه

این پروژه در باند رفت و برگشت ۱۱ کیلومتر ابتدایی جاده مشهد – سرخس (مهدی آباد) اجرا شده است. رنگ ترافیکی اجرا شده از نوع اکلیلی ترافیکی به ضخامت ۴۰۰ میکرون در خطوط ممتد و متصل با عرض ۱۵ سانتیمتر به میزان ۳۰.۰۰۰ متر طول و از نوع سرد ترافیکی همراه با گلاسبید به ضخامت ۴۰۰ میکرون خشک با عرض ۱۵ سانتیمتر به میزان ۱۵.۰۰۰ متر طول بوده و عملیات رنگ آمیزی با حضور اکیپ ۶ نفره اجرا و به وسیله دستگاه اتوماتیک رنگ محوری انجام شده است. در این پروژه همچنین رنگ لرزاننده (هشدار دهنده) عرضی، از نوع سیلیس اپوکسی و رنگ آمیزی نوشتار و نقوش از نوع سرد ترافیکی با گلاسبید انجام شده است.

 

ویدیو

نمونه کارهای مشابه