نمایش 1–15 از 57 نتیجه

مشاهده فیلترها

تابلو عبور کامیون حامل محموله خطرناک ممنوع

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور با وزن بیش از ۵.۵ تن ممنوع

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور با وزن بیش از ۸ تن بر هر محور ممنوع

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور موتور سیکلت ممنوع

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور گاری ممنوع (عبور درشکه ممنوع)

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو توقف ممنوع

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو سبقت کامیون ممنوع

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو سبقت ممنوع

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو محدودیت عرض

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور دوچرخه ممنوع

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور عابر پیاده ممنوع

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور کامیون ممنوع

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور اتوبوس ممنوع

۲۱۳,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰ تومان + مالیات