مشخصات پروژه

موضوع

“خرید ۶۵۰ عدد سر تابلو ایستگاه‌های اتوبوس”

کارفرما

سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد

پیمانکار

شرکت کیمیا صنعت اسپیتمان

محل اجرا

سطح شهر مشهد

سال عقد قرارداد

۱۳۹۹

 

 

جزئیات پروژه

این پروژه در سال ۱۳۹۹ و جهت تجهیز ایستگاه‌های اتوبوس سطح شهر مشهد انجام شده است. علائم ترافیکی ایستگاه اتوبوس با ابعاد ۵۰ در ۷۵ سانتی متر و با استفاده از ورق آهنی روغنی ۱.۲۵ میلی متر با رنگ پودری الکترواستاتیک در ایستگاه‌های اتوبوس سطح شهر مشهد تولید و نصب شده است.