مشخصات پروژه

موضوع

“تامین تجهیزات پارکینگ طبقاتی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد”

کارفرما

شرکت پی‌ریزان طوس

پیمانکار

شرکت کیمیا صنعت اسپیتمان

محل اجرا

فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

سال عقد قرارداد

۱۳۹۸

 

 

جزئیات پروژه

تامین و نصب تجهیزات ترافیکی این پارکینگ، در بهار ۱۳۹۸ به عنوان بخشی از پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی با ۳۶ هزار مترمربع زیربنا و گنجایش ۱۴۰۰ خودرو در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد انجام شد. در این پروژه، تجهیزاتی چون کاراستاپر لاستیکی (استاپر خودرو)، ضربه گیر لاستیکی ستونی و سرعت گیر لاستیکی تامین و توسط اکیپ تخصصی نصب شده است.