همه مطالب

حرکات دست پلیس با شکل؛ {راهنمای علامت و فرمان های راهنمایی و رانندگی}

حرکات دست پلیس با شکل

حتما شما هم در حین رانندگی با حرکات دست پلیس مواجه شده اید. اما آیا معنی و مفهوم آن را می دانید؟ حرکات دست پلیس با شکل در کتاب های آموزش آیین نامه رانندگی توضیح داده شده اند. بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی دستورات پلیس در تقاطع ها حتی بر تمام علائم، تابلوها، چراغ ترافیکی و خط کشی ها اولویت دارد و تبعیت از آن ضروری است.

این حرکات شامل باز کردن دو دست به طرفین، بالا بردن دست به صورت افقی، عمودی و یا بالا و پایین رفتن دست های افسر پلیس است. شناخت مفاهیم این حرکات به یک تجربه امن و راحت در رانندگی کمک می کند. اگر به تازگی گواهینامه خود را دریافت کرده اید و قصد دارید با خودرو شخصی تان در سطح شهر تردد کنید، بهتر است پیش از رانندگی در معابر و خیابان ها با علامت و فرمان های دست پلیس آشنا شوید.

معرفی حرکات دست پلیس با شکل

شناخت فرمان های پلیس با دست یکی از الزامات برای هر یک از رانندگان است. شما نیز به عنوان یک راننده مسئول و متعهد ملزم به درک این فرمان ها هستید. در ادامه چهار مورد از علامت هایی که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برای کنترل ترافیک اجرا می شود را ذکر می کنیم.

1. بلند کردن دو دست به طرفین به صورت افقی

بلند کردن دو دست به طرفین به صورت افقی یکی از فرمان های پلیس راهنمایی و رانندگی در تقاطع هاست. این حرکت به معنای توقف خودروهای حاضر در دو طرف پلیس می باشد.

بلند کردن دست به دو طرفین به صورت افقی

بلند کردن دست به دو طرفین به صورت افقی

2. بالا و پایین رفتن دست افسر پلیس

یکی دیگر از فرمان های پلیس به بالا و پایین کردن دست های او مربوط می شود. زمانی که افسر راهنمایی و رانندگی دست های خود را به موازات شانه حرکت داده و بالا و پایین می کند، معنای آن کاهش سرعت می باشد. تمام رانندگان در صورت مواجه شدن با این حرکت دست موظف هستند تا از سرعت حرکت خود بکاهند.

بالا و پایین رفتن دست افسر

3. بالا نگه داشتن دست به موازات شانه

زمانی که افسر راهنمایی و رانندگی یکی از دستان خود را به موازات شانه بالا می برد و دست دیگر را به سمت پشت و یا افتاده نگه می دارد دستور توقف به رانندگان می دهد. البته این توقف مشمول تمام خودروهای حاضر در تقاطع نمی شود. بلکه، فقط خودروهای حاضر در پشت پلیس باید توقف کنند. این مدل از حرکات دست پلیس با شکل در تصویر فوق نشان داده شده است.

بالا نگه داشتن دست به موازات شانه

4. بالا نگه داشتن دست به موازات شانه رو به سمت جلو

زمانی که پلیس مقابل خودرویی در حال حرکت بایستد و دست خود را به موازات شانه به صورت افقی باز کند، دستور توقف به آن خودرو را صادر می کند. خودرو نیز در مواجه با این فرمان باید توقف کند.

بالا نگه داشتن دست به موازات شانه رو به سمت جلو

5. بالا نگه داشتن دست به صورت عمودی

زمانی که پلیس یا افسر راهنمایی و رانندگی دست خود را به صورت قائم (عمودی) به سمت بالا نگه می دارد، به معنای توقف است. با توجه به زاویه دست افسر پلیس این توقف می تواند برای همه خودروها باشد و یا فقط مشمول خودروهای مقابل شود.

در وضعیتی که کف دست پلیس به سمت خودروهای مقابل باشد، دستور توقف فقط به این خودروها مربوط می شود. اما در حالتی که کف دست به سمت سر افسر باشد، دستور توقف شامل حال همه می شود. در این وضعیت تمام خودروهای حاضر در چهار سمت تقاطع موظف به توقف در پشت خط ایست هستند.

جمع بندی علائم دست پلیس

شناخت علامت و فرمان های دستی اجرا شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از نکات مهمی است که رعایت آن برای رانندگی امن در معابر و خیابان ها ضروری به نظر می رسد. علائم و حرکات مختلفی که پلیس راهنمایی و رانندگی نشان می دهد با قصد مدیریت ترافیک تقاطع انجام می شود. افسر راهنمایی و رانندگی با استفاده از این علامت ها ضمن متوقف کردن گروهی از خودروها و یا دستور حرکت گروهی دیگر از آنها، گره های ترافیکی را باز می کند. بنابراین، درک معنی و مفهوم این حرکات و تبعیت از آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

این حرکات به اشکال مختلفی اجرا می گردد؛ از باز کردن دست ها به دو طرف به صورت افقی گرفته تا بلند کردن یک دست به صورت قائم، افقی، رو به جلو و یا بالا و پایین بردن دست ها به موازات شانه. هر یک از این فرمان ها یا حرکات دست پلیس با شکل در این محتوا آموزش داده شده اند. با شناخت مفاهیم علامت پلیس راهنمایی و رانندگی شما می توانید نقشی بسزا در مدیریت ترافیک و نظم و آسایش رانندگی خود و دیگران ایفا کنید.

سوال متداول در خصوص مقاله مفهوم حرکات دست پلیس در تقاطع

کدام علامت پلیس به مفهوم توقف همه خودروهاست؟

در وضعیتی که افسر راهنمایی و رانندگی دست خود را به صورت عمودی بالا نگه می دارد، نشانه توقف خودروهاست. در این حالت تمام خودروهای حاضر در چهار سمت تقاطع موظف به توقف در پشت خط ایست هستند.

کدام یک از فرمان های پلیس با دست نشانه کاهش سرعت خودروهاست؟

زمانی که افسر راهنمایی و رانندگی دست های خود را به موازات شانه حرکت داده و بالا و پایین می کند به معنای این است که تمام رانندگان باید سرعت خود را کاهش دهند.