خودروها وادار به سخن گفتن می‌شوند!

قانونی جدید در امریکا از خودرو‌ها می‌خواهد که اطلاعاتی مانند سرعت، مکان و جهت‌ خود را تا شعاع 300 متری، به خودروهای دیگر اعلام کنند. فن...

ادامه مطلب