همه مطالب

علائم راهنمایی و رانندگی در کانادا؛ قوانین و مشخصات

علائم راهنمایی و رانندگی در کانادا

برای رانندگی در هر کشوری باید نسبت به قوانین و علائم راهنمایی و رانندگی آن کشور اطلاعات کافی داشت. اگر قصد مهاجرت به کانادا را دارید، باید با قوانین عبور و مرور این کشور آشنایی کامل پیدا کنید. علائم راهنمایی و رانندگی در کانادا مانند هر کشور دیگری نشانه ای نمادین از این قوانین است که پیروی از آن برای عموم الزامی است.

انواع تابلو ترافیکی به عنوان بخشی از تجهیزات ترافیکی و کنترل آن نقشی موثر در ایمن سازی خیابان و هدایت بهتر رانندگان دارند. شما به عنوان یک شهروند و یا توریست در این کشور با شناخت این علائم می توانید رانندگی امنی را تجربه کنید.

تابلو (علائم) اطلاعاتی یا اخباری ترافیک کانادا

تابلوها (علائم) اطلاعاتی یا اخباری ترافیک

علائم اخباری یکی از پرکاربردترین علائم راهنمایی و رانندگی در کشور کانادا هستند. این علائم اطلاعاتی در مورد مکان ها، ورودی و خروجی شهرها، مسیرهای پیش رو، امکانات و وسایل رانندگان ارائه می دهد. علائم اخباری ترافیکی با استفاده از تصاویر گرافیکی ساده طراحی شده اند تا برای تمامی رانندگان با فرهنگ های مختلف قابل درک باشند.

 • Begin of a new lane: شروع یک مسیر جدید
 • Information about the directions of the roundabout: جهت های دوربرگردان در جاده
 • Parking permitted: مجاز بودن پارک در محل
 • Section control: نظارت با دوربین در یک مسیر خاص
 • Place where you can make an emergency stop: مکانی برای توقف اضطراری خودرو
 • Begin of a tunnel: مسیر شروع تونل
 • Information about the next exit: ارائه اطلاعات از اولین مسیر خروجی پیش رو
 • One-way traffic: مسیر یک طرفه

علائم هشداردهنده در کانادا

علائم هشدار دهنده یا اخطاری در جاده ها

یکی دیگر از علائم راهنمایی و رانندگی در کانادا، تابلوهای هشداردهنده است. علائم هشدار دهنده جاده ای در کشور کانادا شامل تابلوهایی قرمز و یا زرد رنگ هستند. این علائم به عنوان هشداری برای پیشگیری از خطرات احتمالی پیش رو طراحی شده اند. عبور حیوانات، کارگران در حال کار، گذرگاه عابر پیاده، پیچ ها، تونل ها، پل ها و … برخی از مفاهیمی هستند که در این تابلوها به آنها اشاره می شود.

 • Warning for the end of a divided road: هشدار پایان مسیر (جاده) دو طرفه
 • Warning for an obstacle, pass either side: وجود مانع در مسیر، عبور از مسیرهای اطراف آن
 • Warning for a crossroad, give way to all drivers: اخطار وجود چهارراه در مسیر، باز کردن مسیر عبور برای رانندگان
 • Warning for a sharp curve to the left: پیچ (انحراف) شدید به سمت چپ
 • Uncontrolled crossroad ahead: چهارراه کنترل نشده در مسیر پیش رو
 • Rail crossing without barriers ahead: ریل راه آهن بدون مانع در مسیر پیش رو
 • Warning for curves: هشدار انحراف در مسیر
 • Warning Stop and give way ahead: هشدار ایست و باز کردن مسیر پیش رو
 • Warning for reindeer on the road: اخطار وجود گوزن در جاده
 • Road ahead curves to the left side: انحراف به سمت چپ در مسیر پیش رو
 • Deer crossing in area – road: عبور گوزن از مسیر
 • Warning for a U-turn: هشدار مسیر دوربرگردان
 • Warning for two roads that merge: یکی شدن دو مسیر قبلی
 • Warning for pedestrians: عبور عابر پیاده
 • road narrows ahead: باریک شدن مسیر پیش رو
 • Warning for a playground: اخطار زمین بازی
 • Warning for a speed limit ahead: اخطار محدودیت سرعت در مسیر پیش رو
 • Warning for an obstacle, pass left or right: هشدار وجود مانع در مسیر، عبور از چپ و راست
 • Warning for children and minors: اخطار حضور کودکان در مسیر
 • Warning for an uncontrolled Y-crossroad: اخطار سه راهی کنترل نشده
 • تابلوهای بازدارنده (ممنوع) جاده ای

تابلوهای بازدارنده (ممنوع) جاده ای

تابلوهای ممنوع به عنوان یکی دیگر از علائم راهنمایی و رانندگی کانادا هستند. این تابلوها اغلب برای محدود کردن عبور و مرور وسایل نقلیه خاص، تنظیم سرعت و یا مانورهای حرکتی به کار می روند.

 • Vehicles with dangerous goods prohibited: ممنوع بودن عبور وسایل نقلیه با کالاهای خطرناک
 • Mopeds prohibited: عبور موتور سیکلت ممنوع
 • Overtaking not allowed: مجاز نبودن سرعت بیش از حد
 • No parking: ممنوع بودن پارک
 • Trailers prohibited: ممنوع بودن عبور تریلی ها
 • Lorries – Trucks forbidden: ممنوعیت عبور کامیون ها
 • Cyclists not permitted: مجاز نبودن عبور دوچرخه
 • Buses prohibited: ممنوع بودن عبور اتوبوس ها
 • Skaters prohibited: ممنوعیت عبور اسکیت سواران
 • Pedestrians not permitted: مجاز نبودن عبور عابرین پیاده
 • Vehicles – Cars prohibited: ممنوعیت عبور خودرو سواری
 • No turning / u-turn allowed: ممنوعیت دور زدن
 • Turning right prohibited: گردش به راست ممنوع
 • Driving straight ahead prohibited: ممنوعیت حرکت به سمت جلو

علائم ترجیحی (رعایت حق تقدم) در رانندگی

تابلوهای ترجیحی یا حق تقدم در کشور کانادا شامل علائمی برای مشخص کردن اولویت در تقاطع ها و مسیرهای پیش رو است. در ادامه برخی از مهم ترین علائم حق تقدم در این کشور را معرفی می کنیم.

 • Roundabaout ahead: اعلام میدان در مسیر پیش رو
 • Uncontrolled crossroad ahead: چهارراه کنترل نشده در مسیر پیش رو
 • Warning for an uncontrolled crossroad with a road from the right: اخطار چهارراه کنترل نشده و جاده ای در سمت راست
 • Give way to oncoming traffic, road narrows: راه دادن به ترافیک پیش رو به دلیل باریک شدن جاده
 • Warning for an uncontrolled crossroad with a road from the left: اخطار چهارراه کنترل نشده و جاده ای در سمت چپ
 • Warning for an uncontrolled T-crossroad: اخطار تقاطع T کنترل نشده

تابلوهای اجباری در رانندگی جاده ها

تابلوهای اجباری راهنمایی و رانندگی در کشور کانادا شامل علائمی هستند که به رانندگان نشان می دهند به انجام چه کارهایی مجازند و از چه کارهایی باید خودداری کنند. رعایت دستورالعمل این علائم برای همه رانندگان الزامی است.

 • Cyclist must use mandatory path: عبور دوچرخه سوار از مسیر مخصوص
 • Mandatory shared path for pedestrians and cyclists: مسیر مشترک اجباری مخصوص عابرین پیاده و دوچرخه سواران
 • Path for cyclists and pedestrians divided is compulsory: مسیر اجباری و تقسیم بندی شده برای عابرین پیاده و دوچرخه سواران
 • Mandatory lane for trucks: مسیر اجباری برای عبور کامیون ها
 • Driving faster than indicated compulsory (minimum speed): ضرورت رعایت سرعتی بالاتر از حد تعریف شده (حداقل سرعت مجاز)
 • Turning right compulsory: گردش به راست اجباری
 • Left turn mandator: گردش به چپ اجباری
 • Driving straight ahead or turning right mandatory: اجباری بودن حرکت به سمت جلو یا چرخش به سمت راست
 • Driving straight ahead or turning left mandatory: اجباری بودن حرکت به سمت جلو یا چرخش به سمت چپ
 • Ahead Only: حرکت به سمت جلو
 • Turning left or right mandatory: اجباری بودن چرخش به راست یا چپ

جمع بندی قوانین راهنمایی و رانندگی در کانادا

توجه به تابلوهای راهنمایی و رانندگی بخشی از تعهد هر فرد به یک رانندگی ایمن و مسئولانه است. در هر کشوری که زندگی می کنید جهت تضمین ایمنی و کارآمدی سفرهای روزانه خود باید با علائم  راهنمایی و رانندگی آشنایی کامل داشته باشید.

آشنایی با علائم راهنمایی و رانندگی در کانادا از این قاعده مستثنی نیست. شناخت این علائم، از هشدار دهنده و اطلاعاتی گرفته تا علائم ممنوع، اجباری و یا ترجیحی به شما کمک می کند تا ضمن تصمیم گیری بهتر حین رانندگی، سفرهای ایمن تری را تجربه کنید. دانش کافی شما درباره این علائم آرامش بیشتر حین رانندگی و لذت بردن از سفر را برایتان به ارمغان می آورد.